Välkommen till WorldIPTV Support


Vi svarar så fort det bara går!

Tänk på att vara så utförlig som möjligt, om du har problem, så beskriv problemet, felmeddelande, vilken app och enhet du har, vilka åtgärder du själv tagit m.m. Alla supportärenden med 2 ord och ingen info kommer att stängas direkt.

Du kan se vår server status här: https://status.ipteve.nu

OBS! Skapa inte ett support ärende om du redan har skickat ett mail till oss eller vice versa, det skapar bara dubbeljobb för oss och orsakar längre svars tider!Extensões de arquivos permitidas: .jpg, .gif, .jpeg, .png

Digite os caracteres que você vê na imagem abaixo na caixa de texto fornecida. Isto é necessário para evitar fraudes.

Cancelar


Vänligen öppna bara en ticket per ärende!