Installation av TVIP S-Box

Instruktioner för att få in dina IPTV kanaler på din TVIP S-Box.

Efter du har följ dessa instruktioner så ska du även aktivera TVIP S-Boxens MAC address. Mer information om hur du aktiverar MAC adressen längre ner på sidan.

1. Koppla in din TVIP S-Box.
2. Välj språk och tidzon.
3. Första gången du startar din TVIP S-Box så frågar den dig om du vill uppdatera till senaste mjukvaran. Du ska helst välja att uppdatera boxen.
4. Klicka på Settings.

 

5. Välj Network.


6. Skriv ner MAC adressen som finns på Network. Vänligen, efter du har köpt ett IPTV abonnemang från oss så ska du maila in MAC adressen till oss. Vi behöver den för att aktivera din TVIP S-Box.

När du ansöker om ett gratis prov hos oss, vänligen, skriv in din MAC adressen i formuläret.

7. Gå till TV i vänstra menyn

8. Ändra alla inställningar i TV till nedanstående inställningar

Stream Source: Multicast
UDPXY Server: 
MPEG-TS Buffering, msec: 5000
DVR Storage: No storage
Timeshift storage: Internal storage
Auto-timeshift: Off
Content Source: Web Portal

Missa inte att ändra till Web portal.

9. Tryck på Setup Web portal. Tryck på den och ställ in följande inställningar:

Portal URL:  You will receive the link via email. Please, check your email.
Portal Manager: Off
Use Web Portal: Whole System
API Mode: MAG eller GSTB

10. Tryck på Apply.

 

YouTube video för hur man installerar TVIP S-Box

Det är enkelt att installera en TVIP S-Box. Denna YouTube video visar hur du går till väga.

 

Aktivera din TVIP S-Box

För att komma igång med dina IPTV kanaler så måste du aktivera TVIP S-Boxens MAC adress. After du beställt ett IPTV kanalpaket från oss, vänligen, maila in din MAC adress till oss.

Ifall du sökt ett gratis provkonto, vänligen glöm inte att skriva in din MAC adress i vårt formulär.

 

HDMI Auto Framerate

Vissa nyare TV kan inte synkronisera Uppdateringsfrekvens (Hertz/FPS) med TVIP S-Boxen. Såhär fixar du den

1. Gå till Settings.
2. Välj Display.
3. Ändra HDMI Auto Framerate till ON.